Artiklar med rubriker: erbjudna

EuroBuzz 2014: dag ett

EuroBuzz 2014: dag ett

Höjdpunkter från öppningsdagen av 2014 Europeiska Huntington Sjukdoms nätverks möte i Barcelona, Spanien

Professor Ed Wild 7 oktober 2014

EuroBuzz-Nyheter: Dag 1

EuroBuzz-Nyheter: Dag 1

Euro Buzz: Ed och Jeff rapporterar från European Huntington's Disease Network:s möte i Stockholm

Dr Jeff Carroll18 september 2012

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

CHDI och Pfizer presenterar spännande djurförsök och planerar studier på människa av 'fosfodiesterahämmare'

Carly Desmond 8 augusti 2012

2011 Huntingtons sjukdom - ett år av forskning

2011 Huntingtons sjukdom - ett år av forskning

Vi blickar tillbaks på ett år av forskning på Huntingtons sjukdom - och HDBuzz första år

Professor Ed Wild 2 januari 2012

Tio gyllene regler när du läser en vetenskaplig nyhetsartikel

Tio gyllene regler när du läser en vetenskaplig nyhetsartikel

Undvik överdrifter: HDBuzz' tio "gyllene regler" för att läsa nyheter eller pressmeddelanden om Huntingtons sjukdom

Professor Ed Wild 4 december 2011

Är Huntingtons sjukdom dubbelt så vanligt än vad vi trodde?

Är Huntingtons sjukdom dubbelt så vanligt än vad vi trodde?

Ny data - det kan vara dubbelt så många personer med symtom för HS än man tidigare trott - och ännu fler i riskzonen

Professor Ed Wild 2 oktober 2011

TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med  HS

TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS

Ettårsrapporten från TRACK-HD visar ett antal förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS.

Dr Jeff Carroll 2 oktober 2011