Finansiering

HDBuzz finansieras av ett konsortium av HS samhällsorganisationer. Våra finansiärer är; Huntington’s Disease Association of England and Wales, the Huntington Society of Canada and the Huntington’s Disease Society of America. The Griffin Foundation, en icke vinstdrivande, lärande organisation , är en av de större finansiärerna.

Dessa organisationer finansierar och stödjer HDBuzz som en tjänst till alla HS-medlemmar, men de får inte särskild tillgång till sidans innehåll som är fritt tillgänglig för alla. De har inte någon redaktionell kontroll över vårt innehåll.

EHDN - ett oberoende nätverk av forskare och kliniker som arbetar med HS - ger HDBuzz kritiskt och icke-finansiellt råd och stöd. De ger också översättningstjänster, gratis, för att säkerställa att HDBuzz innehållet är tillgängligt för bredast möjliga publik.

HDBuzz fortsätter att samla in pengar. Vi hoppas kunna upprätthålla våra ansträngningar genom att ta emot donationer från andra HS föreningar, filantroposofiska organisationer, övriga organisationer och individer som stöder vårt uppdrag. I framtiden, kan vi kanske inkludera en donations knapp på vår webbplats för att acceptera personliga donationer online – men betalning krävs inte för att komma åt HDBuzz innehåll och kommer aldrig att göras.

HDBuzz godtar inte finansiering eller stöd från läkemedelsföretagen eller någon annan med ett eget intresse i en viss terapi för HS. HDBuzz är tacksam mot läkemedelsföretagen – vi hoppas de hjälper oss att bota HS! Men att ta pengar från någon organisation tillägnad en viss terapi kan ge intryck av partiskhet i vår rapportering, detta vill vi undvika.

HDBuzz sponsor partners