Villkor för användning

  1. HDBuzz innehåll är inte, och bör inte användas som, en källa till individuell medicinsk rådgivning, eller som ett sätt att ta individuella medicinska, genetiska eller andra beslut. Innan du tar några sådana beslut bör du kontakta en lämplig professionell person inom vården. Chefredaktörer, bidragsgivare och andra personer och organisationer som tillhör HDBuzz kan inte och kommer inte att erbjudas enskild medicinsk rådgivning eller andra råd, begäran om sådan rådgivning kommer inte att besvaras.
  2. Alla ansträngningar är gjorda för att se till att HDBuzz innehåll är korrekt, aktuell, tillförlitlig och opartisk. Vi uppmuntrar feedback om möjliga fel och vi kommer alltid att försöka rätta till eventuella brister, men vi tar inte ansvar för fel, utelämnanden eller felaktigheter eller för eventuella negativa följder av alla slag som härrör från användningen av HDBuzz innehåll.
  3. Om inte annat anges godkänns inte tredje parts webbplatser och dess innehåll länkade från HDBuzz.

Integritetspolicy

  1. Vi lagrar inte loggar med IP adresser eller annan information som kan identifiera dig. Vi samlar information som inte kan identifiera besökare på siten och visar den på statistiksidan så alla kan se hur många människor vi når.
  2. Om du listar dig på vår mailinglista kommer vi bara att använda din mail för att skicka HDBuzz uppdateringar som du frågat efter. Vi kommer inte att skicka andra saker eller dela din data med någon annan. Om du vill avsluta ditt deltagande på mailinglistan tar vi bort din emailadress från systemet omedelbart.
  3. Slutligen kommer vi inte att dela personligt identifierbar information som tillhandahålls för oss online på sätt som inte är relaterade till de som beskrivs ovan.

Bekräftelse

HDBuzz byggdes med hjälp av följande produkter och tjänster:

  • Ruby on Rails - För att skapa HDBuzz används webbutvecklat ramverk
  • Freeagent - Bokföringsprogram som har skänkts till HDBuzz