Frågor om sidan

Vad är HDBuzz?

HDBuzz är den första Internetportalen för snabb spridning av högkvalitativa forskningsnyheter om Huntingtons sjukdom (HS) skrivet på ett enkelt språk av läkare, forskare och andra som arbetar med HS. Den täcker in både laboratorie forskning och klinisk forskning, i syfte att hjälpa HS drabbade att förstå den senaste HS vetenskapen.

Allt innehåll som sprids från hdbuzz.net sker via gratis syndikering av andra gemensamma webbplatser för HS, bloggar, sociala medier och plattformar som Facebook och Twitter.

Vilka är ni?

HDBuzz grundades av Dr Ed Wild och Dr Jeff Carroll, HS forskare i Storbritannien och USA. Vi rekryterade ett antal personer till hjälp – se folkets sida. Alla inblandade är redan aktiva HS medlemmar, med olika kapaciteter.

Är HDBuzz opartisk?

Vi hoppas det. Vi går mycket långt för att vara opartisk i vår rapportering:

  • Vi accepterar inte bidrag från något läkemedelsföretag eller organisation med ett egenintresse i en viss behandling eller teknik.
  • De organisationer som finansierar HDBuzz har ingen redaktionell kontroll över inhållet på HDBuzz.
  • En tillsynskommitté bestående av oberoende forskare, vetenskapsmän och representanter från patientföreningar sammanträder regelbundet för att se till att vårt innehåll är opartiskt, vetenskapligt korrekt och begripligt.
  • Alla våra författare gör ekonomiska redovisningar, som de uppvisar varje gång de bidrar med nytt innehåll.
Var kan jag få reda på generell information om Huntingtons sjukdom?

Många länder har sina egna HS föreningar. Dessa är utmärkta för att börja ta reda på information om HS och många föreningar kan erbjuda stöd till enskilda. Då och då skriver vi Vanligt förekommande frågor artiklar som täcker de vanligaste frågorna om HS. Om du behöver individuell medicinsk rådgivning, kontakta din läkare

Hur kan jag läsa HDBuzz på ett annat språk?

Du kan byta språk genom att klicka på jordklotet i övre högra hörnet på valfri sida. HDBuzz är skriven på engelska så det kan finnas artiklar tillgängliga på engelska, som ännu inte översatts. Vi jobbar hårt för att översätta allt vårt innehåll till de språk vi stödjer och lägga till nya språk. Om du vill att HDBuzz ska vara tillgängligt på ditt språk, kontakta ditt lands HS Förening och låta dem veta att du vill läsa HDBuzz på ditt språk.

Vem gör era översättningar?

HDBuzz är översatt av frivilliga från det globala nätverket av HS föreningar, EHDN och tvåspråkiga HS forskare. Vi är oerhört tacksamma för deras ansträngningar.

Kan jag arbeta som volentär översättare?

Om du är tvåspråkig och har ett professionellt engagemang i HS klinisk vård eller vetenskaplig forskning, vänligen kontakta oss.

Vem finanserar HDBuzz?

Vänligen titta på finanserings sida.

Var får ni artiklarna från?

HDBuzz innehåll baseras till stor del på faktagranskade vetenskapliga artiklar och arbeten som presenterats i form av posters eller muntligen vid vetenskapliga konferenser.Ibland presenteras intervjuer med framstående forskare, och då och då har vi särtryck på vetenskapliga frågor som är av särskilt intresse eller spännande läsning för HS medlemmar. Tveka inte att föreslå ett ämne för en artikel med hjälp av formuläret på nyhetssidan.

Vill ni publicera mitt företags press release?

Det är inte troligt att vi publicerar ett pressmeddelande direkt, särskilt om dess innehåll inte har publicerats i ett utvärderatt forum eller tidskrift förut. Vi tar gärna emot meddelanden från dig och är glada att du fäster vår uppmärksamhet på specifika delar av publicerade verk och de som är under arbetet.

Kan jag be om medicinsk rådgivning?

Nej, HDBuzz och dess medarbetare kan inte ge er enskild medicinsk rådgivning. Vi erbjuder innehållet frivilligt till HS medlemmar men individuell medicinsk rådgivning ska du diskutera med din läkare. Var vänlig och se våra användarvillkor.

Kan jag be om vetenskaplig rådgivning?

På grund av den mängd emails vi får har vi inte möjlighet att svara på enskilda frågor om forskning. Om du vill att vi skall skriva en artikel om något föreslå det gärna genom att använda den möjligheten på nyhetssidan.

Anställer ni?

Även om vi för närvarande inte anställer, är vi alltid glada att bli kontaktade av entusiastiska människor med intresse av att sprida den vetenskapliga forskning om HS globalt.

Kan jag donera till HDBuzz?

I dag ber vi inte om enskilda donationer, men vi kommer kanske att göra det i framtiden. Vänligen överväg att donera pengar till en av de organisationerna som stödjer HDBuzz och låt dem veta att du stödjer vårt arbete.

Jag håller inte med en artikel. Kan du ändra den?

Vi försöker hela tiden att se till att allt vårt innehåll är korrekt. Om vi har gjort faktafel, låt oss veta detta så kommer vi att korrigera innehållet. Vi gör vårt yttersta för att förbli opartiska, tolkning av vetenskap är oundvikligen subjektiv så försök att inte känna dig förolämpad eller upprörd om du inte samtycker med vårt innehåll. På grund av av mängden e-post vi får kan vi inte inleda någon enskild korrespondens.

Vetenskapliga frågor

Var kan jag hitta svar på vetenskapliga frågor om HS?

Vi producerar “Vanligt förekommande frågor” artiklar där vi försöker besvara vanligen återkommande frågor relaterade till HS forskningen.