Några texter på denna sida har ännu inte översatts. Texten visas nedan på dess orginal språk. Vi arbetar med att översätta allt innehåll så snart som möjligt.

Artiklar med rubriker:

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering

Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett levande djur. Kan det fungera för mänskliga genetiska sjukdomar?

Dr Jeff Carroll 2 oktober 2011