Artiklar med rubriker: cognition

TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med  HS

TRACK-HD avslöjar betydande förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS

Ettårsrapporten från TRACK-HD visar ett antal förändringar hos pre-symtomatiska mutationsbärare och personer med HS.

Dr Jeff Carroll 2 oktober 2011