Artiklar med rubriker: läkemedelsutveckling

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

CHDI och Pfizer presenterar spännande djurförsök och planerar studier på människa av 'fosfodiesterahämmare'

Carly Desmond 8 augusti 2012