Terry Jo Bichell

Skribent

Nashville, Tennessee, USA

Terry Jo Vetters Bichell är en doktorand inom neurovetenskap på The Brain Institute, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States som jobbar under ledning av Dr Aaron Bowman. Hennes forskning fokuserar på att reda ut genomgivningens interaktioner i Huntington i mus modeller. Hon tittar på effekten av manganese exposure på striata hos pre-symtomatiska möss för att förstå hur mutant huntingtin svarar på omgivningens stressorer i jämförelse med wildtype huntingtin. HOn hoppas att hennes forskning skall leda till behandlingar och biomarkörer för Huntingtons sjukdom.

Artikel skriven av Terry Jo Bichell