Dr Mark Guttman, MD, FRCPC

Markham, Canada

Mark är neurolog och specialist inom rörelsesjukdomar han är speciellt intresserad av Huntingtons sjukdom. Förutom att Mark behandlar patienter deltar han även i ett antal kliniska forskningar och studier på Huntingtons sjukdom.Aktuella studier inkluderar PREDICT HD som är den största observationsstudie som följer premanifest HS för att bättre förstå deras tidigaste förändringar, FuRST pHD som hoppas att utveckla en skattningsskala för att mäta de tidigaste symtomen, 2CARE som ska utvärdera tidig symtomatisk HS om ämnen har en långsammare progressionshastighet med coenzym Q-10. Mark är intresserad av att utveckla sjukdomsmodifierande strategier för att hjälpa HS-patienter.