Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna.

Söker du våran logga? Du kan ladda ner vår logga och få information om hur du kan använda den på vår dela sidan

Dr Kathleen M Shannon, MD

Tillsynskommité — Extern medicinsk rådgivare

Chicago, USA

Kathleen Shannon är professor i neurovetenskap och chef för HDSA Center of Excellence vid Rush University Medical Center. Dr Shannon har specialistutbildning i Movement Disorders. Hon är ordförande i American Academy of Neurologi sektionen Movement Disorders. Hennes kliniska intressen är diagnos och behandling av rörelsestörningar, särskilt Huntingtons sjukdom och hennes forsknings intresse är i kliniska prövningar på Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom.