Dr Kathleen M Shannon, MD

Tillsynskommité — Extern medicinsk rådgivare

Chicago, USA

Kathleen Shannon är professor i neurovetenskap och chef för HDSA Center of Excellence vid Rush University Medical Center. Dr Shannon har specialistutbildning i Movement Disorders. Hon är ordförande i American Academy of Neurologi sektionen Movement Disorders. Hennes kliniska intressen är diagnos och behandling av rörelsestörningar, särskilt Huntingtons sjukdom och hennes forsknings intresse är i kliniska prövningar på Huntingtons sjukdom och Parkinsons sjukdom.