Dr Simon Noble, PhD

New York, USA

Simon är för närvarande direktör, vetenskaplig kommunikation på CHDI Foundation, Inc, ett privatfinansierat, icke-vinstdrivande, virtuellt bioteknikföretag som enbart är dedikerade till att snabbt upptäcka och utveckla behandlingar som bromsar utvecklingen av Huntingtons sjukdom (www.chdifoundation.org ). Han har en mångsidig vetenskaplig kommunikations bakgrund, med början i vetenskapliga publikationer som redaktör på Nature Medicine, där han lyckades processa granskning för alla immunologi och infektionssjukdomar manuskript sjukdom. Därefter var han Senior Director för vetenskaplig kommunikation vid International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), en ideell forskning, utveckling och stöd arbete organisation har åtagit sig att säkerställa utvecklingen av ett effektiv aids-vaccin. Han var också redaktör för IAVI Report, organisationens publikation beskriver vetenskapliga framsteg och utmaningar. Dessförinnan har han fört en transatlantisk forskarkarriär som fokuserade på virologi och immunologi vid universiteten i Warwick och Wisconsin-Madison.

Artiklarna redigerad av Dr Simon Noble