Dr Michael Orth, MD, PhD

Översättare — Tyskland

Skribent

Ulm, Germany

Michael är neurolog konsult vid institutionen för neurologi vid universitetet i Ulm i Tyskland, och vetenskaplig projekt chef för det Europeiska Huntingtons sjukdom nätverket. Michael är utbildad neurolog och neuropsykiater i Hamburg, Tyskland, och London, Storbritannien, och tog sin doktorsexamen vid University College i London. Hans huvudsakliga kliniska intresse är rörelsestörningar med särskilt fokus på HS. Vetenskapligt, arbetar han med metabola aspekter av HS inkluderat mitokondriell funktion och elektrofysiologi vid HS.

Artikel skriven av Dr Michael Orth

    Artiklar översatta till Tyskland av Dr Michael Orth