Matt Ellison

Coventry, UK

Matty Ellison är medlem i en familj som drabbats av Huntingtons sjukdom. Han arbetar frivilligt och lägger en stor del av sin tid på att hjälpa Huntington’s Disease Association i England HDA, med ett antal projekt, och har även organiserat flera insamlingsevenemang för HDA under de senaste åren. Matts största passion är att förbättra och ge mer information till ungdomar från familjer som drabbats av Huntingtons sjukdom. Han var inbjuden till Euro- HD-nätverket YAWG Unga vuxna arbetsgrupp under 2009 och har varit aktiv medlem sedan dess. Matt arbetar för närvarande mycket engagerat på att skapa Huntington sjukdoms organisationen Ungdom (HDYO), som är en plats för unga människor världen över för att få stöd, och är inställd på att lansera denna i slutet av 2011. Matt studerar barn och ungdomsvetenskap.