Dr Mahmoud Pouladi, PhD

Skribent

Vancouver, Canada

Mahmoud avslutade sin forskarutbildning på laboratorium vid Michael Haydens Centrum för molekylär medicin och Therapeutics i Vancouver, Kanada. För hans doktorandstudier, utvärderade han potentialen i ett antal föreningar som riktar excitotoxicity som terapeutiska medel i en gnagare modell av Huntingtons sjukdom. Innan han började med ansträngningarna att hitta ett botemedel för Huntingtons sjukdom, avslutade Mahmoud en magisterexamen i immunologi, studerade påverkan av miljörelaterade bestämningsfaktorer om inrättandet av pulmonella allergier och astma.

Mahmoud Pouladi