Dr Jeff Carroll, PhD

Chefredaktör

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll är forskare och studerar HS som en forskarassistent i labbet vid Marcy MacDonald vid Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School. Hans postdoktorala arbete är inriktat på att förstå sambanden mellan metabolism och CAG-expansion i huntingtin genen. Han disputerade med Michael Hayden på UBC i Vancouver med fokus på att använda musmodeller av HS för att förstå caspase biologi. Förutom att bedriva forskning, är Jeff medlem av en HS-familj och bär själv på mutationen som orsakar sjukdomen.

Artiklarna redigerad av Dr Jeff Carroll

Artikel skriven av Dr Jeff Carroll