Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna.

Söker du våran logga? Du kan ladda ner vår logga och få information om hur du kan använda den på vår dela sidan

Dr Jeff Carroll, PhD

Chefredaktör

Boston, USA

Jeff Carroll

Jeff Carroll är forskare och studerar HS som en forskarassistent i labbet vid Marcy MacDonald vid Massachusetts General Hospital / Harvard Medical School. Hans postdoktorala arbete är inriktat på att förstå sambanden mellan metabolism och CAG-expansion i huntingtin genen. Han disputerade med Michael Hayden på UBC i Vancouver med fokus på att använda musmodeller av HS för att förstå caspase biologi. Förutom att bedriva forskning, är Jeff medlem av en HS-familj och bär själv på mutationen som orsakar sjukdomen.

Artiklarna redigerad av Dr Jeff Carroll

Artikel skriven av Dr Jeff Carroll