Professor Ed Wild, MRCP, PhD

Chefredaktör

London, UK

Ed Wild

Ed Wild är en klinisk lektor i neurologi vid UCL Institute of Neurology, Queen Square, London, och en heders-specialist justitiesekreterare i neurologi vid Rikshospitalet för neurologi och neurokirurgi. Ed studerade medicin vid universitetet i Cambridge och har arbetat inom neurologi sedan 2005. Hans PhD forskning om biomarkörer och inflammation i Huntingtons sjukdom gjordes vid UCL Institute of Neurology med professor Sarah Tabrizi. Hans post doktoralaforskning syftar till att fastställa en infrastruktur för att utföra kliniska prövningar av möjliga behandlingar för HS i London. Sedan 2009 har han samarbetat med Dr Jeff Carroll i att göra HS forskningsnyheter tillgängliga för det globala HS samhället.

Mer information tillgänglig från edwild.com

Artiklarna redigerad av Professor Ed Wild

Artikel skriven av Professor Ed Wild