Deepti Babu, MS, CGC

Skribent

Edmonton, Canada

Deepti är en styrelse-certifierad genetisk rådgivare vid University of Alberta i Edmonton. Hon gjorde sin genetiska rådgivnings utbildning i New York och har utövat genetisk rådgivning i över ett decennium i både USA och Kanada. Hon arbetar för närvarande med allmän genetik och har ett särskilt intresse av att träffa familjer med Huntingtons sjukdom (HS) för genetisk rådgivning. Hon tycker också att skriva och är nuvarande redaktör för National Society för genetiska vägledares nationella nyhetsbrev, "Perspektiv på genetisk rådgivning".

Artikel skriven av Deepti Babu