Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna.

Söker du våran logga? Du kan ladda ner vår logga och få information om hur du kan använda den på vår dela sidan

Artiklar med rubriker: glial celler

En stjärnroll för astrocyter i Huntingtons sjukdom?

En stjärnroll för astrocyter i Huntingtons sjukdom?

Terry Jo Bichell på 2 augusti 2014

Vi vet att dom kända cellerna som kallas neuroner är viktiga i Huntingtons sjukdom. Men hjärnan har andra celltyper som spelar "stödroller". Ny forskning har visat att hjärncellerna som kallas astrocyter kanske inte uppför sig i HS och som en följd av det tillåts neuronerna att inte fungera som dom skall.