Artiklar med rubriker: glial celler

En stjärnroll för astrocyter i Huntingtons sjukdom?

En stjärnroll för astrocyter i Huntingtons sjukdom?

Hjärnceller som kallas astrocyter kan spela en större roll i Huntingtons sjukdom än vad man tidigare trott

Terry Jo Bichell 2 augusti 2014