Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna.

Söker du våran logga? Du kan ladda ner vår logga och få information om hur du kan använda den på vår dela sidan

Artiklar med rubriker: fosfodiesteras

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

Fosfodiesterashämmare: nya läkemedel når kliniska prövningar inom kort

Carly Desmond på 8 augusti 2012

Vi den senaste terapikongressen för HS presenterade Pfizer och CHDI-stiftelsen stora planer för nya HS-läkemedel som fungerar på ämnen som kallas "fosfodiesteraser". Vad är det som är så spännande med dessa nya läkemedel, och hur ser planen ut för att få ut dem till kliniken?