Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna.

Söker du våran logga? Du kan ladda ner vår logga och få information om hur du kan använda den på vår dela sidan

Bedömning

HDBuzz författarna ger varje läst artikel poäng.

Varje artikel poängsätts beroende på relevans till HD gemenskapens medlemmar. Poängen indikeras enligt en termometer - varmare artiklar är förmodade att vara mer relevanta. Relevansen bedöms utifrån hur relaterad forskningen är till möjligheten att hitta behandlingar som kan sakta ner HD sjukdomen.

Forskning som involverar celler eller djurmodeller får en lägre bedömning på termometern än forskning där patienter är med. Forskning som går ut på att hitta behandling ger också en högre temperaturbedömning.

Dessa bedömningar är resultatet av en enskild författares personliga utvärdering. De är inte fasta, eller exakta, och är avsedda som riktlinjer för att hjälpa läsarna att tolka artikeln.